Acasă| Redacția| Apel 2019| Recenzare| Arhiva| Indexări BDI| Norme redactare| CADISS| Contact

Procesul de recenzare

 

După primirea lucrărilor de la autori până la data limită menţionată în apel, acestea sunt trimise membrilor comitetului de redacţie al revistei spre a fi evaluate individual, fără să conţină numele autorilor. Redacţiei revistei îi revine responsabilitatea de a nu divulga numele cenzorilor aleşi pentru a evalua articolele trimise de către autori spre publicare pe întreaga durată a procesului de evaluare.

Daca evaluatorii lucrărilor formulează păreri diferite cu privire la calitatea ştiinţifică a unei anumite lucrări, aceasta va fi trimisă unui al treilea evaluator, iar toate comentariile şi observaţiile finale vor contribui la decizia de publicare. Decizia finală îi aparţine redactorului-şef, iar autorul lucrării va fi înştiinţat prin e-mail despre eventualele revizuiri şi completări care vor trebui operate în vederea stabilirii formei definitive a articolului care va apărea în volum.

Autorii au la dispoziţie maximum două săptămâni pentru a modifica textele potrivit indicaţiilor comitetului de evaluare. Lucrările care nu se încadrează în acest interval de timp sau pe care autorii refuză să le revizuiască potrivit cerinţelor comitetului de evaluare vor fi declarate respinse de la publicarea în revistă.

Articolele care au fost respinse de către comitetul de evaluare nu vor fi returnate autorilor.


Peer review

 

The manuscripts received are submitted to the referees and undergo rigorous editorial screening and blinded peer-review.

Should the comments provided by the referees on the specialist content of a certain manuscript differ, it will be sent to a third referee, the final decision taken relative to the publication or not of the paper taking into account all viewpoints. The final decision is incumbent upon the editor-in-chief.

The author of the manuscript will be informed by e-mail about the alterations that need to be operated in order to make the paper suitable for publication.

The authors have two weeks to modify their texts in accordance with the revisions given by the referees. The manuscripts which exceed this deadline or do not follow the above-mentioned revisions for authors will not be published in this journal.

The manuscripts which are rejected will not be returned to the authors.

 

 

 

 

 

copyright 2019 anadiss