Home| Editorial Team| Call for Papers| Peer Review| Issues| IDB Indexed| Guidelines| CADISS| Contact

Norme de redactare
ANADISS


1) Textele vor fi scrise în B5 JIS, Garamond, 11, la 1 rând, aliniat la 1,27 cm. (maxim 8-10 pagini).

2) Margini: sus și stânga: 2,50 cm; jos și dreapta: 2 cm.

3) Titlul articolului va fi scris cu bold, Garamond, 14, la 3 spații de marginea de sus a paginii și la 3 spații de numele autorului.

4) Numele autorului va fi scris cu Garamond, 11, bold, centrat. Sub numele autorului apare adresa de email a autorului, iar dedesubt afilierea (universitatea și țara), Garamond, 11, centrat.

5) Rezumatul și cuvintele cheie: Garamond, 10, italic. Rezumatul și cuvintele cheie vor fi scrise într-o limbă de circulație internațională, diferită de limba în care este scris articolul.

6) Notele bibliografice apar în text, între paranteze rotunde: numele autorului, anul publicației și pagina(inile). Ex.: (Coșeriu, 1978:132). Notele de subsol vor fi alocate exclusiv explicațiilor suplimentare, Garamond, 9.

7) Bibliografia va fi scrisă cu Garamond, 10, Hanging: 1,27 cm, în ordine alfabetică, după modelul: nume autor, prenume autor, an apariție, titlu, volum, locul apariției, editura, pagina(inile).

8) Subtitlurile vor fi trecute în bold. Citatele se distanțează la un rând sus și jos față de text, Garamont, 10, aliniat stânga de 2,5 cm și 1,25 cm. Citatele vor respecta tipul de ghilimele specifice limbii textului: în franceză: «»; în engleză: “”, în română „” etc.

9) Schemele vor fi distanțate la 1 rând de textul superior și de cel inferior, centrate și vor fi realizate în Text Box sau Grupate, pentru a putea fi manevrate mai ușor.

10) Documentul trimis redacției nu va avea semne diacritice, fiind salvat cu numele autorului si numărul aferent apariției revistei: ex. Ionescu Vasile - Anadiss 27.

 


Normes de rédaction
ANADISS


1) Les textes seront écrits en B5 JIS, 11, Garamond, interligne simple, 1,27 cm, alignement à droite (8-10 pages).

2) Les marges de la page : haut et gauche : 2,50 cm; bas et droite : 2 cm.

3) Le titre de l’article sera écrit en gros, 14, Garamond, à 3 lignes par rapport à la partie supérieure de la page et à 3 lignes sous le nom de l’auteur.

4) Le nom de l’auteur sera écrit en 11, Garamond, en gros, au centre de la page. Sous le nom de l’auteur sera placé l’email de l’auteur, puis le nom de l’université et le pays, 11, Garamond.

5) Le résumé et les mots-clés : 10, Garamond ; en italique. Le résumé et les mots-clés seront écrits dans une autre langue de circulation internationale que le texte de l’article.

6) Les notes bibliographiques seront placées dans le texte, entre parenthèses : le nom de l’auteur, l’année de l’apparition et la page/ les pages. Ex.: (Coșeriu, 1978:132). Les notes en bas de page seront dédiées exclusivement aux explications supplémentaires, Garamond, 9.

7) La bibliographie sera écrite en 10, Garamond, Hanging : 1,27 cm, en ordre alphabétique, selon le modèle : le nom de l’auteur, le prénom de l’auteur, l’année de l’apparition, le titre, le volume, le lieu de l’apparition, la maison d’édition, la page/les pages.

8) Les sous-titres seront écrits en gros. Les citations seront placées à une ligne par rapport au texte, 10, Garamont, alignement à gauche 2,5 cm et 1,25 cm. Les citations respecteront les guillemets de la langue du texte : en français: « » ; en anglais “ ”, etc.

9) Les schémas seront placés à 1 ligne par rapport au texte, au centre, en Text Box ou Groupés, pour être facilement déplacés.

10) Le document envoyé pour la publication correspondra au nom de l’auteur et au numéro de l’apparition de la revue : ex. Ionescu Vasile - Anadiss 27.

copyright 2020 anadiss