Acasă| Redacția| Apel 2019| Recenzare| Arhiva| Indexări BDI| Norme redactare| CADISS| Contact

Norme de redactare
ANADISS


1) Textele vor fi culese pe calculator, cu toate semnele diacritice, pe format academic B5 JIS, font Garamond, corp de bază 11 pct., la un rând, aliniat la 1,27 cm. Textele să nu depăşescă 8-10 pagini.


2) Margini: Sus şi Stânga: 2,50 cm; Jos şi Dreapta: 2 cm.


3) Titlul va fi tehnoredactat cu litere normale în bold, cu 14 pct, font Garamond, la 3 spaţii de marginea de sus a paginii şi la 3 spaţii de numele autorului.


4) Numele autorului va fi tehnoredactat cu 11 pct, font Garamond, bold, centrat.


5) Sub numele autorului apare universitatea/instituţia de care aparţine, cu 11 pct, font Garamond, italic. La un spaţiu distanţă, apare o linie de departajare, cu 10 pct. bold (în Paragraph, la Indentation: Stânga 0,63 cm şi Dreapta 0,63 cm), fără aliniere.


6) Rezumatul şi cuvintele cheie: 10 pct., font Garamond; cuvintele cheie cu italic.


7) Subtitlurile vor fi trecute în bold.


8) Notele de subsol apar în text, între paranteze pătrate: numele autorului, anul publicaţiei şi pagina(inile). Ex.: [Coşeriu, 1978:132].


9) Notele explicative vor fi la subsolul paginii, cu 9 pct., font Garamond.


10) Bibliografia va fi tehnoredactată cu caractere normale, la 10 pct., font Garamond, Hanging: 1,27 cm. Ordinea informaţiilor bibliografice: nume autor, prenume autor, an. titlu, volum, locul apariţiei, editura, pagina. Cifrele paginilor se separă cu cratimă (p. 7-9).


11) Citatele se distanţează la un rând sus şi jos faţă de text. Vor fi trecute cu 10 pct., font Garamont, aliniat stânga de 2,5 cm şi 1,25 cm. Citatele se culeg cu ghilimelele specifice limbii textului: în franceză: «»; în engleză: “”, în română „” etc.


12) Numele fişierelor nu vor avea semne diacritice. Documentul va fi salvat cu numele autorului: Petronela Mihaila.


13) Numerotarea paginilor se face în partea de Sus (Top), pe Exterior (Outside), font Garamond, 11 pct.


14) Schemele vor fi distanţate la 1 rând de textul superior şi de cel inferior, centrate şi vor fi realizate în Text Box sau Grupate, pentru a putea fi manevrate mai uşor.


Normes de rédaction
ANADISS


1) Les textes seront écrits en B5 JIS, 11, Garamond, interligne simple, 1,27 cm, alignement à droite (8-10 pages).

2) Les marges de la page : haut et gauche : 2,50 cm; bas et droite : 2 cm.

3) Le titre sera écrit en gros, 14, Garamond, à 3 lignes par rapport à la partie supérieure de la page et à 3 lignes sous le nom de l’auteur.

4) Le nom de l’auteur sera écrit en 11, Garamond, en gros, au centre de la page.

5) Sous le nom de l’auteur sera placé le nom de l’université / l’institution, 11, Garamond, en italique. Une ligne de séparation sera placée sur la ligne suivante, 10 en gros (Paragraph, Indentation : gauche 0,63 cm, droite 0,63 cm), sans alignement.

6) Le résumé et les mots-clés : 10, Garamond ; les mots-clés en italique.

7) Les sous-titres seront écrits en gros.

8) Les notes en bas de page seront placées dans le texte, entre parenthèses carrées : le nom de l’auteur, l’année de l’apparition et la page/ les pages. Ex.: [Coşeriu, 1978:132].

9) Les notes explicatives seront placées en bas de page, 9, Garamond.

10) La bibliographie sera écrite en 10, Garamond, Hanging : 1,27 cm. L’ordre des informations bibliographiques : le nom de l’auteur, le prénom de l’auteur, l’année. le titre, le volume, le lieu de l’apparition, la maison d’édition, la page. Les pages seront séparées par un petit tiret (p. 7-9).

11) Les citations seront placées à une ligne par rapport au texte, 10, Garamont, alignement à gauche 2,5 cm et 1,25 cm. Les citations respecteront les guillemets de la langue du texte : en français: « » ; en anglais “ ”, etc.

12) Le nom du document correspondra au nom de l’auteur : Petronela Mihaila.

13) Les numéros des pages seront placés en Top, Outside, 11, Garamond.

14) Les schémas seront placés à 1 ligne par rapport au texte, au centre, en Text Box ou Groupés, pour être facilement déplacés.

copyright 2018 anadiss